Afgørelse

Sagsnummer
19/12941

Lovgivning

  • 3, stk. 1
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Målrettet markedsføring af lån til hasardspillere i strid med god skik

Kreditformidlers målrettede markedsføring (targeted advertising) på Facebook af lån til hasardspillere var i strid med god markedsføringsskik, idet markedsføringen var i strid med almene samfundshensyn og social ansvarlighed samt uetisk, ligesom det var påtrængende, udnyttende, generende eller på anden måde krænkende at markedsføre lån til dette forbrugersegment.

En virksomhed, der drev en låneportal på internettet og dermed var kreditformidler, reklamerede på Facebook for lån, der kunne optages via låneportalen. Reklamerne var specifikt målrettet mod Facebook-brugere, der havde følgende kendetegn baseret på Facebooks dataindsamling:

  • Location: Denmark
  • Age: 28-45 år
  • Gender: Men
  • Interests: Online gambling, action games, browser games, first-person shooter games, online games, online poker

I henhold til markedsføringslovens § 3, stk. 1, skal erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

Ifølge lovbemærkningerne beskytter bestemmelsen bl.a. forbrugerne mod handelspraksis, som krænker almene samfundshensyn, forbrugerens personlige integritet, privatlivets fred, social ansvarlighed, eller som er påtrængende, udnyttende, generende eller på anden måde krænkende eller uetisk.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringen var i strid med god markedsføringsskik, idet kreditformidleren ved brug af målrettet markedsføring (targeted advertising) på Facebook markedsførte kreditaftaler specifikt til forbrugere, som spillede hasardspil. Dermed var markedsføringen i strid med almene samfundshensyn og social ansvarlighed samt uetisk, ligesom det var påtrængende, udnyttende, generende eller på anden måde krænkende at markedsføre lån til dette forbrugersegment.

Sagen gav Forbrugerombudsmanden anledning til generelt at bemærke, at det vil være i strid med god skik at markedsføre lån til brug for finansiering af hasardspil, og at lån ydet til brug for hasardspil ikke har gyldighed i dansk ret.