Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
21/03150

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Smykkefirma misbrugte navn og billede på afdød medlem af Kongehuset

Et smykkefirma anvendte navn, billede og andre referencer til H.M. Kong Frederik IX i markedsføringen af dets smykker. Dette var i strid med markedsføringsloven, da firmaet ikke havde indhentet tilladelse til brugen fra Kongehuset.

Et smykkefirma brugte uden forudgående tilladelse fra Kongehuset H.M. Kong Frederik IX, herunder den afdøde Majestæts navn og billede, samt billeder af et af de kongelige palæer med splitflag, i sin markedsføring af smykker. Selve navnet på smykkefirmet havde ligeledes en tydelig reference til den afdøde konge.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det var i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, at anvende navnet og billedet mv. i markedsføringen, da der ikke var indhentet tilladelse fra Kongehuset. Smykkefirmaet havde dog allerede fjernet billeder af og andre referencer til Kong Frederik IX og Kongehuset i øvrigt fra sin hjemmeside, så Forbrugerombudsmanden forfulgte ikke spørgsmålet yderligere.

For så vidt angik selve navnet på smykkefirmaet, var dette gyldigt registreret som EU varemærke og dermed også gældende i Danmark. Spørgsmålet om anvendelse af firmanavnet var derfor af varemærkeretlig karakter og faldt dermed uden for Forbrugerombudsmandens virksomhedsområde i medfør af markedsføringsloven, men hørte i givet fald under Patent- og Varemærkestyrelsens ressort.