Sag

Opdateret


08/02596

  • 1
  • 3
  • 4

Solariekæde indrettede sin information

En solariekæde indrettede efter Forbrugerombudsmandens mellemkomst sin information på sin hjemmeside og i centrene således, at markedsføringen ikke var vildledende. Endvidere spørgsmål om skjult reklame.

Forbrugerombudsmanden rejste en sag mod en solariekæde efter modtagelse af henvendelser omkring solariekædens markedsføring af solariers betydning for opbyggelse af d-vitamin.

Efter en høring af Sundhedsstyrelsen var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at solariekæden overtrådte markedsføringslovens § 1 og § 3 ved at anvende vildledende angivelser i sin markedsføring. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at oplysninger i markedsføringen af solarier skulle være korrekte, afbalancerede og ikke måtte være ensidige.

Forbrugerombudsmanden gjorde endvidere solariekæden opmærksom på bestemmelsen i markedsføringslovens § 4, hvorefter en reklame skal kunne identificeres som sådan.

Solariekæden ændrede efter det oplyste sin information i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens anvisninger.