Afgørelse

Sagsnummer
21/00703

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 4
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 29

Teleselskab beholdt ulovligt kunders tilgodehavender

Et teleselskab havde en fast praksis om kun at tilbagebetale forudbetalte beløb til de kunder, der opsagde deres abonnement, hvis det overskydende beløb oversteg 100 kr. Forbrugerombudsmanden udtalte, at det er i strid med forbrugeraftaleloven og god markedsføringsskik ikke at tilbagebetale beløb, som forbrugeren har krav på efter opsigelse. Teleselskabet ændrede sin praksis efter Forbrugerombudsmandens henvendelse.

Forbrugerombudsmanden henvendte sig i foråret 2021 til et teleselskab, som via sin hjemmeside markedsførte teleabonnementer.

Selskabets kunder betalte deres teleabonnementer kvartalsvist forud.  I forbindelse med opsigelser blev kundernes tilgodehavender kun udbetalt, hvis beløbet oversteg 100 kroner, hvilket også fremgik af selskabets handelsbetingelser. Det er i strid med forbrugeraftaleloven og god markedsføringsskik, da forbrugerne har krav på at få deres penge retur, uanset beløbets størrelse.

Teleselskabet ændrede efter Forbrugerombudsmandens henvendelse praksis. Selskabet oplyste desuden, at de tidligere kunder, der måtte have penge til gode, kunne få dem udbetalt ved henvendelse til selskabet.