Afgørelse

Sagsnummer
21/00703

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 4
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 29

Teleselskab beholdt ulovligt kunders tilgodehavender

Et teleselskab havde en fast praksis om kun at tilbagebetale forudbetalte beløb til de kunder, der opsagde deres abonnement, hvis det overskydende beløb oversteg 100 kr. Forbrugerombudsmanden udtalte, at det er i strid med forbrugeraftaleloven og god markedsføringsskik ikke at tilbagebetale beløb, som forbrugeren har krav på efter opsigelse. Teleselskabet ændrede sin praksis efter Forbrugerombudsmandens henvendelse.