Afgørelse

Sagsnummer
19/01607

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 3, stk. 2

Ulovligt at bruge barns SoMe-profil til markedsføring

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var i strid med god markedsføringsskik, at ni virksomheder anvendte en 13-årigs profil på de sociale medier til markedsføring.