Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2004-11122/5-108

Lovgivning

  • 1
  • 3

Markedsføringskampagne om invaliditet

En markedsføringskampagne rettet mod unge udformet som personligt brev på postkort var i strid med god markedsføringsskik, kampagnen var derimod ikke omfattet af vildledningsbestemmelsen.

I september måned 2004 lancerede et pensionsselskab en forebyggelseskampagne mod invaliditet som var rettet mod pensionselskabets unge medlemmer. Kampagnen bestod bl.a. af et postkort, der var formuleret som var det et brev fra en hemmelig beundrer, ligesom teksten på kortet forekom at være håndskrevet, selvom det var trykt.

Både Forbrugerombudsmanden og pensionselskabet selv fik mange henvendelser fra modtagere af kortet, som følte sig forulempet og krænket af postkortet. Pensionselskabet ophørte med kampagnen, da man blev klar over, hvordan modtagerne reagerede på postkortet.

Forbrugerombudsmanden tog sagen op overfor pensionselskabet. Efter at have modtaget redegørelser fra firmaet og efter at have set det pågældende materiale igennem har Forbrugerombudsmanden konkluderet, at kampagnen måtte anses for vildlende og utilbørlig i relation til modtagerne, og at den derfor er i strid med mfl § 1.

Da kampagnen ikke var gennemført med henblik på salg af ydelser var der ikke grundlag for at anse den for at udgøre en overtrædelse af mfl § 2 [nu § 3]. Forbrugerombudsmanden afsluttede herefter sagen med at anmode pensionselskabet om ikke at benytte lignende markedsføringstiltag i fremtiden.