Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1998-529/5-32

Lovgivning

  • 1

Abonnement på oplysninger om politiets fartkontrol

Et firma solgte abonnementer, som gav adgang til løbende at få opdaterede oplysninger om, hvor politiet aktuelt udførte fartkontrol. Forbrugerombudsmanden fandt, at denne type virksomhed var i strid med god markedsføringsskik.

Salg af oplysninger om politiets fartkontrol

Et firma solgte abonnementer, som gav interesserede adgang til at få løbende opdaterede oplysninger om, hvor politiet aktuelt udførte fartkontrol. Firmaet meddelte sine oplysninger via en hjemmeside på Internettet og via såkaldte SMS-meddelelser til abonnenternes mobiltelefoner. Justitsministeriet anmodede Forbrugerombudsmanden om at vurdere, hvorvidt denne form for virksomhed var i overensstemmelse med markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden konstaterede, at der efter hans opfattelse var tale om egentlig kommerciel virksomhed, og udtalte, at sådan virksomhed, hvorved der videregives oplysninger om fartkontrolsteder mod betaling, efter hans opfattelse er i strid med markedsføringslovens § 1. Forbrugerombudsmanden henstillede herefter, at firmaet ophørte med virksomheden.

Forbrugerombudsmanden lagde bl.a. vægt på, at informationer om, hvor politiet foretager kontrolmålinger, hovedsageligt synes at være af interesse for folk, som det falder vanskeligt at overholde fartgrænserne, og som ikke ønsker at blive pågrebet. En virksomhed, som videregiver sådanne oplysninger mod vederlag, ernærer sig således indirekte ved at reducere effektiviteten af politiets overvågning, udhule kontrollernes præventive virkning og bidrage til, at en bestemt kategori af lovovertrædere får mulighed for at undgå strafforfølgning. Det kunne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke gøre nogen forskel, at ydelsen efter virksomhedens anskuelse havde et præventivt sigte, og at det var en betingelse for abonnementet, at kunderne underskrev en erklæring om ikke at ville anvende oplysningerne til at bryde gældende dansk lov.

Forbrugerombudsmanden fandt det vanskeligt at frigøre sig fra det indtryk, at konceptet ikke så meget var tænkt som en præventiv påmindelse om fartgrænserne, men nærmere havde til formål at advare fartsyndere, som derved kunne unddrage sig kontrol.

Juridisk Årbog 1998, side 43-44