Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/03063

Lovgivning

  • 3

Oplysning om, at man indgår en abonnementsaftale, skal fremgå tydeligt af markedsføringen

En erhvervsdrivende reklamerede på sin hjemmeside med, at man kunne få en næsten gratis gave. Med lille skrift nederst på siden stod, at man også bandt sig til et abonnement. Efter Forbrugerombudsmandens mellemkomst ændrede den erhvervsdrivende hjemmesiden, så det sammen med præsentationen af gaven fremgik, at man tegnede et abonnement.

Forbrugerombudsmanden meddelte en erhvervsdrivende, at det var vildledende at præsentere en næsten gratis gave, hvor det kun fremgik med lille skrift nederst på hjemmesiden, at man ved at bestille gaven samtidig bandt sig til et løbende abonnement. Sådan en oplysning skal fremstå klart og tydeligt for forbrugeren.

Den erhvervsdrivende ændrede herefter sin hjemmeside, således at det i forbindelse med præsentationen af gaven blev oplyst, at man samtidig indgik en abonnementsaftale, samt hvad prisen for abonnementet var.