Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/05869

Lovgivning

  • 3
  • 13

Indskærpelse for ikke at oplyse om betingelse om abonnement

En erhvervsdrivende havde i sin tilbudsavis reklameret for en tv-modtagerboks, men det fremgik ikke af annoncen, at købet var betinget af, at man bandt sig til et tv-abonnement. Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne i markedsføringsloven over for den erhvervsdrivende.

Forbrugerombudsmanden gjorde den erhvervsdrivende opmærksom på, at en betingelse om, at man for at købe en bestemt vare skal binde sig til et abonnement hos en tv-udbyder, er en væsentlig information, som ikke må udelades af markedsføringen, jf. markedsføringslovens § 3.

Herudover gjorde Forbrugerombudsmanden den erhvervsdrivende opmærksom på, at der ifølge markedsføringslovens § 13 skal oplyses om den samlede pris for en vare eller tjenesteydelse. Den erhvervsdrivende skulle således oplyse om den pris, som forbrugeren som minimum ville skulle betale i forbindelse med købet af modtagerboksen, dvs. prisen for boksen og mindsteprisen for abonnementet i bindingsperioden. I modsat fald ville det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være i strid med markedsføringslovens § 13 og vildledende efter markedsføringslovens § 3.

Den erhvervsdrivende oplyste, at det var en fejl, at det ikke fremgik af tilbudsavisen, at købet forudsatte tegning af et tv-abonnement, og at man først var blevet opmærksom på fejlen, da tilbudsavisen var blevet trykt og sendt til distribution. Den erhvervsdrivende oplyste videre, at man efterfølgende havde forsøgt at rette op på fejlen ved at opsætte informationsskilte ved produkterne og informere personalet om fejlen. Endvidere havde den erhvervsdrivende sørget for, at fejlen ikke gentog sig i de efterfølgende tilbudsaviser.

For så vidt angik oplysningen om den samlede pris, oplyste den erhvervsdrivende, at man i sin fremtidige markedsføring ville rette ind efter Forbrugerombudsmandens anvisninger.

Forbrugerombudsmanden afsluttede herefter sagen ved at indskærpe reg-lerne i markedsføringsloven over for den erhvervsdrivende.