Afgørelse

Sagsnummer
22/02034

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Biludlejningsfirma fik indskærpet reglerne om vildledende markedsføring

Forbrugerombudsmanden har indskærpet over for et biludlejningsfirma, at alle væsentlige oplysninger skal fremgå af virksomhedens annoncer. Virksomheden havde undladt at skrive, at kunder skal betale et depositum for at leje en bil.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger, der havde bestilt en lejebil hos et biludlejningsfirma. Forbrugeren betalte 3.000 kroner for at leje bilen, men efterfølgende klagede han over, at det ikke fremgik af annoncen, at han også ville blive opkrævet et depositum for at leje bilen.

Forbrugerombudsmanden gennemgik en række annoncer fra virksomheden på internettet og konstaterede, at det ikke fremgik af annoncerne, at kunderne ville blive opkrævet et depositum, hvis de lejede en bil.

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 1, må en erhvervsdrivende ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Forbrugerne skal umiddelbart og uden vanskeligheder kunne sætte sig ind i betingelserne inden købet af det produkt, som den salgsfremmende foranstaltning er knyttet til, og betingelserne skal derfor være let tilgængelige. Tilgængelighedskravet betyder herefter som udgangspunkt, at der skal oplyses om betingelserne samtidigt og i samme medie, hvor markedsføringen finder sted. Dette vil bero på en konkret vurdering afhængig af mediet, jf. § 6, stk. 5.

Når et biludlejningsfirma opkræver et depositum fra sine kunder, så er det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en væsentlig oplysning, som skal fremgå tydeligt af virksomhedens annoncer for udlejning af biler.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at annoncerne ikke gav begrænset plads eller tid til at formidle denne væsentlige oplysning.

Det forhold, at forbrugerne senere i bestillingsforløbet blev oplyst om, at der blev opkrævet et depositum, kunne ikke føre til en anden vurdering, da forbrugeren på det tidspunkt allerede havde truffet en transaktionsbeslutning, jf. markedsføringslovens § 2, nr. 5.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med en indskærpelse af reglerne om vildledende markedsføring over for biludlejningsfirmaet.