Afgørelse

Sagsnummer
18/05122

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 6
  • 5

Bøde på 125.000 kr. til datingside for at vildlede om pris og bindingsperiode

En datingside har accepteret at betale en bøde på 125.000 kr. for at have vildledt forbrugerne om den reelle pris for et guldmedlemskab og uden at oplyse klart og tydeligt om, at forbrugerne ved at benytte sig af tilbuddet bandt sig til yderligere tre måneders medlemskab.

Forbrugerombudsmanden modtog flere klager over datingsidens markedsføring af deres ”guldmedlemskab”. Datingsiden markedsførte et introduktionstilbud på deres guldmedlemsskab uden at det tydeligt fremgik, at forbrugerne bandt sig til 120 dages medlemskab til en samlet mindstepris på mere end 600 kr.

Datingsiden markedsførte tilbuddet i en gul boks i en e-mail og på deres hjemmeside med formuleringerne ”Bliv Guldmedlem nu for 1 kr” og ”Bliv Guldmedlem nu”.  Oplysningerne om bindingsperioden og mindsteprisen fremgik ikke i tilknytning til hovedbudskabet om introduktionstilbuddet til en meget lav pris, men fremgik derimod væsentlig længere nede på siden, og det var vildledende.

Det ændrede ikke vurderingen, at der i den gule boks i e-mailen stod de første 30 dage, idet brugen af ordet ”første” ikke var tilstrækkeligt til at informere forbrugeren om, at denne indgik en abonnementsaftale med en bindings-periode på 120 dage.

Datingsiden accepterede en bøde på 125.000 kr. for overtrædelse af vildledningsforbuddene i markedsføringslovens § 5 og § 6.