Afgørelse

Sagsnummer
19/02443

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Bøde på 3 mio. for vildledende tilbud

En supermarkedskæde havde vildledt med førpriser på en række grill, to cykler og en støvsuger. Kæden vedtog en bøde på 3 millioner kroner.

Supermarkedskæden havde i knap et år vedvarende markedsført grill i en bestemt serie med tilbud på omkring 50 procent.

Ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring skal en vare have været udbudt til salg i en længere periode til en normalpris (som udgangspunkt mindst 6 uger), før man kan bruge denne normalpris som sammenligningsgrundlag ved et tilbud, og tilbuddet må kun markedsføres i en kort periode (som udgangspunkt højst 2 uger).

Supermarkedskæden gjorde imidlertid gældende, at der var tale om kombinationstilbud (”bundles”), idet grillene blev solgt sammen med varierende grilltilbehør, og både grillene og tilbehøret blev samtidig solgt enkeltvis til den højere ”normalpris”.

Ifølge retningslinjerne for prismarkedsføring afbryder et kombinationstilbud ikke den længere periode, som normalprisen skal have været gældende i, hvilket betyder, at den erhvervsdrivende godt kan markedsføre en vare som et tilbud, selvom varen inden for de sidste 6 uger har været markedsført som en del af et kombinationstilbud.

Det var dog Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der ikke var tale om reelle kombinationstilbud. Det kunne slet ikke betale sig at købe grillen alene uden tilbehør, idet priserne var sat således, at det bedre kunne betale sig at tage tilbehørsdelene ”med i købet” og eventuelt kassere dem, hvis man ikke havde brug for dem, end at købe grillen alene. Eksempelvis kunne man købe en grill som et ”kombinationstilbud” med et overtræk og rotisserie til 6.999 kr., mens den kostede 16.999 kr., hvis man købte den alene uden tilbehør. Da en gennemsnitsforbruger aldrig ville betale 16.999 kr. for en grill, når man samtidig kunne købe den til 6.999 kr. inkl. tilbehør, var prisen på 16.999 kr. ikke en reel normalpris for grillen, som kunne benyttes som grundlag for et besparelsesudsagn.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at markedsføringen var vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8.

For så vidt angik cyklerne og støvsugeren havde disse været på tilbud – bl.a. som såkaldte 3 dages-tilbud – så ofte, at der ikke var et stabilt grundlag at basere et besparelsesudsagn på, og markedsføringen var derfor vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8.

Supermarkedskæden vedtog en bøde på 3 millioner kroner.