Sag

Opdateret


13/05699

  • 3

Brug af betegnelsen "Tryllesalve" var en lovlig anprisning

En erhvervsdrivende havde fremstillet en salve og ønskede at kalde den ”Tryllesalve”. Den erhvervsdrivende bad Forbrugerombudsmanden om at vurdere lovligheden af dette.

Den erhvervsdrivende ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om det var lovligt at kalde en salve for ”Tryllesalve”.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at der sondres mellem angivelser om faktiske forhold, som skal kunne dokumenteres efter markedsføringslovens § 3, stk. 3, og såkaldte lovlige anprisninger, der dækker over subjektive angivelser, som ikke kan verificeres, og overdrevne udsagn, som forbrugerne ikke tager for pålydende og ikke tillægger vægt.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at en påstand, der udtrykker noget om en vares kvalitet eller virkning, som udgangspunkt skal være korrekt og kunne dokumenteres.

Det var imidlertid Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det ikke var muligt at verificere og dermed dokumentere rigtigheden af angivelsen ”Tryllesalve”. Hertil var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en forbruger ikke ville tage angivelsen for pålydende, og at købsbeslutningen dermed ikke ville blive påvirket af udsagnet.

Forbrugerombudsmanden meddelte herefter den erhvervsdrivende, at benyttelsen af ordet ”Tryllesalve” som betegnelse for den erhvervsdrivendes salve ikke var i strid med markedsføringsloven.