Afgørelse

Sagsnummer
15/02843

Lovgivning

  • 5
  • 13

Brug af udsagn om at være billigst var vildledende

Forhandlere af energi havde reklameret med, at de var de billigste på markedet. Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var vildledende, da en lovlig anvendelse af billighedsudsagn kræver, at rigtigheden af udsagnet kan dokumenteres.

En virksomhed havde annonceret med, at selskabet var ”Danmarks billigste Elselskab” på forsiden af et dagblad. Virksomheden kunne dog ikke dokumentere, at det var billigst på det tidspunkt, hvor markedsføringen skete, og virksomheden bekræftede, at der var tale om en fejl.

En anden virksomhed havde anvendt udsagnet ”Billigst på el-pristavlen.” Virksomheden kunne ikke dokumentere rigtigheden af udsagnet, og der var dokumentation for, at virksomheden ikke havde været billigst i hvert fald én af de dage, hvor virksomheden havde annonceret.

En tredje virksomhed havde anvendt udsagnet ”Vælger du Markedspris, får du markedets laveste pris”. Her kunne virksomheden heller ikke dokumentere rigtigheden af udsagnet.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at virksomhedernes markedsføring havde været vildledende og indskærpede reglerne over for dem.

Forbuddet mod vildledning

Ifølge markedsføringslovens § 13 (tidl. § 3, stk. 3) skal erhvervsdrivende kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Ifølge markedsføringslovens § 5 (tidl. § 3) må erhvervsdrivendes markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, hvis den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren, jf. § 8.

J.nr.: 15/02843, 15/02844, 15/02843.