Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/05298

Lovgivning

  • 3

Det skal fremgå klart af markedsføringen, hvis en "tank-op"-saldo kan komme i minus

Hvis et teleselskab markedsfører en mobilløsning, hvor kunden selv kan ”tanke op”, må oplysningen om, at man kan komme til at hæfte for et forbrug, der ligger udover, hvad man har tanket op for, ikke udelades, skjules, fremstå uklar eller præsenteres på en uhensigtsmæssig måde i markedsføringen.