Afgørelse

Sagsnummer
15/06490

Lovgivning

  • 5

Energivirksomhed vildledte forbrugerne i forbindelse med telefonsalg

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en energivirksomhed havde vildledt forbrugere i forbindelse med opsøgende telefonsalg

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager fra forbrugere over energivirksomhedens telefonsalg.

Klagerne handlede navnlig om, at energivirksomheden gav vildledende oplysninger om sin identitet og sendte en velkomstmail eller sms til forbrugere, selv om forbrugerne ikke havde accepteret at blive kunde hos energivirksomheden.

Herudover klagede forbrugerne over, at energivirksomheden bad forbrugerne om at oplyse deres fødselsdato eller adresse med den begrundelse, at forbrugerne enten havde fået nye priser, eller at virksomheden skulle opdatere forbrugernes strøm, så forbrugerne betalte mindre.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at energivirksomheden anvendte vildledende oplysninger i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, (nu § 5) i forbindelse med deres telefonsalg, og at det var i strid med god markedsføringsskik at sende velkomstmail, når forbrugerne blot bad om yderligere oplysninger.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for energivirksomheden.