Afgørelse

Sagsnummer
15/03963

Lovgivning

  • 11
  • 5

Energivirksomhed vildledte forbrugerne i forbindelse med telefonsalg

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en energivirksomhed havde givet vildledende og mangelfulde oplysninger i forbindelse med opsøgende telefonsalg.

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager fra forbrugere over energivirksomhedens telefonsalg.

Ifølge klagerne gav virksomheden bl.a. vildledende oplysninger om besparelser og vildledende oplysninger om virksomhedens identitet.

Forbrugerombudsmanden bad energivirksomheden om at sende en kopi af sit salgsmanuskript. Her kunne Forbrugerombudsmandens konstatere, at virksomheden i henhold til manuskriptet ikke på en klar og tydelig måde oplyste om formålet med opkaldet og om fortrydelsesretten i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 11, stk. 2 og stk. 3.

Derfor fandt Forbrugerombudsmanden, at energivirksomheden anvendte vildledende oplysninger i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, (nu § 5) i forbindelse med deres telefonsalg. Forbrugerombudsmanden fandt endvidere, at det var i strid med god markedsføringsskik at selskabet ikke gav de i forbrugeraftalelovens § 11, stk. 2 og 3, nævnte oplysninger.  

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for energivirksomheden.