Afgørelse

Sagsnummer
14/12076

Lovgivning

  • 5
  • 3

Energivirksomhed vildledte forbrugerne i forbindelse med telefonsalg

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en energivirksomhed havde givet vildledende oplysninger i forbindelse med opsøgende telefonsalg

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager fra forbrugere over energivirksomhedens telefonsalg.

Klagerne handlede navnlig om, at energivirksomheden gennem vildledende oplysninger enten indgik eller forsøgte at indgå aftaler med forbrugerne. Der var også klaget over, at forbrugerne var blevet bundet af aftaler hos energiselskabet uden forbrugernes accept.

Der var bl.a. klaget over, at virksomheden sendte en velkomstmail/bekræftelse, selvom forbrugeren blot bad om yderligere oplysninger om energivirksomhedens produkt, ligesom virksomheden bad forbrugerne om at oplyse deres cpr. nr. eller kontonummer ved brug af vildledende oplysninger med det formål at ændre forbrugernes bestående aftaleforhold.  

Energivirksomheden afviste alle de forhold, som forbrugerne havde klaget over.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det havde formodningen imod sig, at en række af hinanden uafhængige forklaringer fra forbrugere om forhold, som de havde oplevet med energiselskabets telefonsælgere, skulle være forkerte.

Derfor konkluderede Forbrugerombudsmanden, at energivirksomheden anvendte vildledende oplysninger i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, (nu § 5) i forbindelse med deres telefonsalg og handlede i strid med god markedsføringsskik ved at sende velkomstmail, når forbrugerne blot bad om yderligere oplysninger.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for energivirksomheden.