Afgørelse

Sagsnummer
18/05414, 18/05733, 18/05775 og 18/05414

Lovgivning

  • 5
  • 6

Fire energiselskaber vildledte forbrugere i forbindelse med telefonsalg af strøm

Det var i strid med markedsføringslovens forbud mod vildledende markedsføring, at telefonsælgere fra fire energiselskaber ringede forbrugere op for at indgå en aftale med dem, og gav vildledende oplysninger om priser og besparelser, ligesom selskabernes telefonsælgere ikke præsenterede sig med energiselskabets navn eller oplyste at formålet med opkaldet var at sælge strøm.

Forbrugerombudsmanden havde modtaget et større antal klager fra forbrugere over fire energiselskabers markedsføring ved telefonsalg.

Forbrugerne oplyste, at sælgere fra de pågældende energiselskaber havde ringet til dem og givet urigtige, mangelfulde og vildledende oplysninger. Forbrugerne havde blandt andet fået forkerte oplysninger om priser og mulige besparelser, ligesom at forbrugerne havde fået indtryk af, at de blot har takket ja til at modtage information fra selskaberne, men havde sidenhen modtaget både regninger og rykkere.

I andre tilfælde oplyste forbrugerne, at sælgerne fra de fire energiselskaber hverken havde præsenteret sig med energiselskabets navn eller oplyst, at de ringede for at få forbrugerne til at indgå en ny elaftale. Forbrugerne havde derfor fået det indtryk, at sælgerne ringede fra hans eller hendes eget energiselskab for at tilbyde en bedre pris eller bedre vilkår for forbrugerens eksisterende aftale.

Forbrugerombudsmanden vurderede på den baggrund, at energiselskaberne har anvendt en vildledende handelspraksis over for forbrugere i forbindelse med telefonsalg i strid med markedsføring i § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det havde formodningen imod sig, at en række af hinanden uafhængige forklaringer fra forbrugere om vildledende fremgangsmåder, som havde væsentlige lighedstræk, skulle være forkerte. Forbrugerombudsmanden lagde også vægt på, at energiselskaberne ikke havde sendt kopi af lydfiler eller lignende, som kunne modbevise klagernes påstande.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagerne med en indskærpelse af reglerne over for de fire virksomheder.