Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/00923

Lovgivning

  • 3

Forbrugerklub var i strid med markedsføringsloven

Forbrugerombudsmanden fandt det vildledende, at et klubkoncept garanterede kommende medlemmer en støt stigende indtægt, uden at dette var tilfældet. Forbrugerombudsmanden udtalte desuden, at klubben ikke måtte opfordre medlemmerne til at tippe deres venner pr. e-mail om konceptet og belønne dem for dette.

Et klub-koncept stillede lette penge i udsigt til kommende medlemmer forbrugerklubben, idet der bl.a. blev garanteret en stigende indtjening, uden at medlemmerne skulle foretage sig noget.

Ved indmeldelse skulle forbrugerne blot acceptere at modtage en reklame e-mail i døgnet. Herefter blev man opfordret til at tippe ens venner om konceptet - og man blev indirekte belønnet med en bonus, hvis dem, man havde tippet, købte noget af det, der blev reklameret for i den daglige e-mail.

Man fik imidlertid først udbetalt bonus, når man havde optjent 500 kr., hvilket ville kræve, at ens venner havde købt for minimum 50.000 kr. Herefter blev konceptet lavet om, således at man kunne tjene penge, hvis man var heldig at vinde lodtrækninger foretaget af klubben.

Man var således på intet tidspunkt blot ved indmeldelse i klubben sikret en støt stigende indtægt, som klubben lovede.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at man ikke må vildlede folk til at tro, at man kan få en støt, stigende indkomst blot ved at indmelde sig i en klub, hvis dette ikke er tilfældet. Han udtalte også, at man ikke må opfordre folk til at tippe deres venner pr. e-mail samt belønne dem for dette.

Skaberen af klubben oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at han var udtrådt af konceptet. Klubben blev nedlagt kort tid efter dens opståen, fordi det kunne konstateres, at klubben ikke kunne leve op til det lovede og manglede tilslutning. Klubben var derefter omdannet til et nyhedsbrev, som man kunne tilmelde sig på klubbens oprindelige hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for den erhvervsdrivende, at denne for eftertiden i forbindelse med lignende koncepter skulle overholde markedsføringslovens bestemmelser, og at sagen i tilfælde af fremtidige overtrædelser ville have en skærpende effekt.