Afgørelse

Sagsnummer
18/05133

Lovgivning

  • 5

Forbrugerne skal have de tilbud, de accepterer

Det kan være vildledende, hvis en virksomhed sender breve til forbrugere med tilbud, hvis forbrugerne efterfølgende får oplyst, at de ikke kan få tilbuddene.

Forbrugerombudsmanden modtog flere klager over en virksomheds markedsføring af tilbud, idet klagerne ved efterfølgende kontakt til virksomheden fik at vide af kundeservice, at de ikke kunne få de tilbud, som var oplyst i markedsføringen.

Virksomheden oplyste efterfølgende til Forbrugerombudsmanden, forbrugerne godt kunne få de markedsførte tilbud, og at der var tale om medarbejderfejl, når forbrugerne havde fået oplyst, at de ikke kunne få tilbuddene.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at markedsføring af tilbud og efterfølgende handlinger med relation til tilbuddet, som har betydning for forbrugeres vurdering af tilbuddet, er omfattet af markedsføringslovens § 5, stk. 1, og må ikke være vildledende.

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, må en virksomheds handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren.

Ifølge § 5, stk. 2, nr. 5, kan vildledning efter stk. 1 fx relatere sig til prisen, den måde prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel.

Forbrugerombudsmanden understregede, at virksomheden skulle sikre, at forbrugerne fik de tilbud, som virksomheden tilbød, når forbrugerne accepterede tilbuddene, at tilbuddene i virksomhedens markedsføring var korrekte, og at kundeservice gav korrekt information til de kunder, der kontaktede dem.