Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/09647

Lovgivning

  • 3

Indskærpelse for vildledende oplysning om pris

Forbrugerombudsmanden fandt, at en erhvervsdrivende, som forhandlede om el-leverance på vegne af flere forbrugere, på sin hjemmeside brugte et vildledende udsagn om abonnementsprisen.

En erhvervsdrivende, som tilbød forbrugerne at forhandle en aftale om el-leverance på deres vegne, skrev efter at have opnået et forhandlingsresultat med et el-selskab ud over prisen pr. kWh følgende: ”Dertil kommer en årlig abonnementspris hos [el-selskabet] på 125 kr. Dette er standard hos alle el-selskaber.”

Forbrugerombudsmandens opmærksomhed blev henledt på, at abonnementsprisen imidlertid svingede fra el-selskab til el-selskab, og at nogle selskaber slet ikke opkrævede en abonnementspris.

Forbrugerombudsmanden bad derfor om den erhvervsdrivendes bemærkninger hertil.

Den erhvervsdrivende oplyste, at man, selv om man senere fandt ud af, at nogle få selskaber ikke opkrævede abonnementspris, valgte at beholde udsagnet, bl.a. henset til at der i disse tilfælde var tale om introduktionstilbud til nye kunder.

Endvidere oplyste den erhvervsdrivende, at det ikke var meningen, at udsagnet skulle forstås således, at alle el-selskaber opkrævede præcis 125 kr. i årlig abonnementspris.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at udsagnet naturligt måtte forstås således, at alle el-selskaber opkrævede præcis 125 kr. i årlig abonnementspris.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor udsagnet vildledende i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, og indskærpede reglerne over for den erhvervsdrivende.