Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/01103

Lovgivning

  • 3

Konkurrencer på nettet, der reelt handlede om salg af et løbende betalingsabonnement, var vildledende

Et firma, der ejer en hjemmeside, hvor forbrugerne kan spille forskellige former for lotto måtte betale en bøde på 400.000 kr. for flere tilfælde af vildledende markedsføringskampagner på nettet. Det skete efter, at Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt firmaet for overtrædelse af vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3.

Af overskrifterne i konkurrencerne fremgik, at forbrugerne kunne få en gave og samtidig deltage i en konkurrence om 25.000 kr. hvis forbrugerne ville svare på nogle spørgsmål og betale 1 kr. for 14 dages medlemskab af spilhjemmesiden. Imidlertid var det egentlige formål med konkurrencen at tilmelde forbrugernes kreditkortoplysninger til et løbende betalingsabonnement. Det blev dog kun oplyst allernederst på kampagnesiderne efter de knapper, forbrugerne skulle klikke på for at komme videre i kampagnen. Derudover blev oplysningen om abonnementet givet med mindre synlig tekst på konkurrencens sidste side, hvor forbrugeren skulle indtaste sine kreditkortoplysninger.

Denne fremgangsmåde bevirkede, at forbrugerne først blev klar over, at der var tale om et løbende abonnement, når pengene var hævet på kontoen. Forbrugerombudsmanden mente, at firmaets markedsføring var vildledende og politianmeldte firmaet.

Da Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen, erkendte firmaet forholdene og har udover at betale bøden også refunderet beløbene til de forbrugere, der var blevet vildledt af kampagnerne. Bøden på 400.000 kr. svarede til den indtjening firmaet havde haft på kampagnerne.

Firmaet havde i øvrigt i en tidligere sag om vildledende markedsføring af abonnementer betalt en bøde på 60.000 kr.