Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
19/07512

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 6

Kravene til oplysning om leveringsomkostninger ved salg af dagligvarer med levering

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for to supermarkeder, der solgte dagligvarer på internettet, at deres markedsføring var vildledende, da det ikke fremgik tydeligt på deres hjemmesider, at der ville tilkomme leverings- og pakkeomkostninger ved køb af varer.

Forbrugerombudsmanden foretog en såkaldt ”sweep” i samarbejde med de øvrige håndhævelsesmyndigheder i EU som led i deltagelse i det europæiske forbrugerbeskyttelsessamarbejde (CPC).

Sweepen havde bl.a. det formål at undersøge en række forskellige e-handelsplatforme, der udbød varer eller tjenesteydelser, og konstatere, om platformene opfyldte markedsføringslovens krav til prisgennemsigtighed, herunder særligt i forhold til såkaldt ”drip pricing” (hvor prisen stiger løbende igennem et bestillingsforløb), samt om platformene gav de oplysninger, der skal oplyses efter forbrugeraftaleloven og e-handelsloven.

På baggrund af en undersøgelse af to online-supermarkeder vurderede Forbrugerombudsmanden, at det ikke fremgik tilstrækkelig tydeligt af supermarkedernes hjemmesider, at der til prisen for varerne ville tilkomme leverings- og pakkegebyrer. Forbrugerombudsmanden afsluttede sagerne med en indskærpelse af reglerne i markedsføringslovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 6, og stk. 3, sammenholdt med § 8, over for de to online-supermarkeder.

I sagerne udtalte Forbrugerombudsmanden, at oplysninger om leveringsomkostninger normalt skal fremgå i umiddelbar tilknytning til oplysningen om prisen for produktet. I de to sager vurderede Forbrugerombudsmanden dog, at oplysningskravet ville kunne opfyldes ved, at selskaberne havde et varevognsikon tydeligt øverst på hjemmesiden, som fulgte bestillingsflowet, når forbrugeren klikkede sig videre. Af varevognsikonet skulle det fremgå klart og tydeligt, at der ville tilkomme leveringsomkostninger. Baggrunden for Forbrugerombudsmandens vurdering var, at forbrugerne i forhold til disse specifikke forretningskoncepter om køb af madvarer på nettet har en vis forventning om at skulle betale for leveringsomkostninger, da forretningskoncepter om køb af madvarer på nettet netop bygger på, at man som forbruger får leveret varerne, så man undgår at skulle ned i en fysisk butik.