Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/17038

Lovgivning

  • 14a

Mangelfulde kreditoplysninger udløste bøder på 20.000 kr

Tre autoforhandlere vedtog bøder på hver 20.000 kroner, fordi de i to fælles avisannoncer gav forbrugerne mangelfulde kreditoplysninger.

Annoncerne indeholdt ikke de kreditoplysninger, som forbrugerne i følge markedsføringslovens § 14a skal have ved kredit- og lånetilbud. Det drejer sig blandt andet om de årlige omkostninger i procent, det samlede kreditbeløb, og hvad forbrugerne samlet skal betale tilbage.

Bødens størrelse blev fastsat med udgangspunkt i et beløb svarende det dobbelte af markedsføringsomkostningerne for de to annoncer.