Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/04694

Lovgivning

  • 3

Markedsføring af et abonnement som et prøvetilbud var vildledende

Hvis et tilbud om en gratis prøve el. lign reelt dækker over indgåelse af et abonnement, skal tilbuddet også markedsføres som sådan. I modsat fald er tilbuddet vildledende. Dette gælder også ved danske firmaers markedsføring i andre EU lande, da markedsføringslovens vildledningsforbud er baseret på et EU-direktiv og dermed gælder i alle EU-lande. Forbrugerombudsmanden håndhæver forbuddet i medfør af håndhævelsesforordningen.

Et dansk firma, der ved e-handel solgte slankeprodukter i blandt andet Sverige og Finland, markedsførte en række af produkterne som ”prøvepakke”, ”vel-komsttilbud” o.l., som man kunne erhverve gratis mod betaling af fragtomkostningerne.

Ved forbrugernes accept af tilbuddet viste det sig imidlertid, at man reelt indgik en løbende abonnementsaftale. Efter modtagelsen af prøvepakken modtog forbrugerne derfor yderligere leverancer og beløbet herfor blev trukket på deres konto.
 
En række forbrugere i Sverige og Finland følte sig vildledt af firmaets tilbud. På denne baggrund anmodede den svenske og finske forbrugerombudsmand Forbrugerombudsmanden om at undersøge firmaets markedsføring og i givet fald bringe denne til ophør.

Det følger af håndhævelsesforordningen, at Forbrugerombudsmanden ved danske firmaers markedsføring i andre EU-lande skal håndhæve EU baserede forbrugerbeskyttelsesregler, således som de er gennemført i dansk ret, over for disse firmaer, herunder drage omsorg for at eventuelle overtrædelser bliver bragt til ophør.

Da vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3 er baseret på det tilsvarende forbud i markedsføringsdirektivet 2005/29/EF, rettede Forbrugerombudsmanden henvendelse til firmaet.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at såfremt et produkt markedsføres som et prøve– eller velkomsttilbud, el.lign. skal det klart og tydeligt oplyses, såfremt accept af tilbuddet reelt dækker over indgåelse af en abonnementsaftale. I modsat fald vil markedsføringen være i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden fandt vildledningsforbuddet overtrådt og bad derfor firmaet om at ophøre med og ændre sin markedsføring, samt om at bekræfte, at man ville indrette sin fremtidige markedsføring i andre EU og EØS lande i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning, der er baseret på EU-retsakter.