Afgørelse

Sagsnummer
19/05986

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 5
  • 6
  • 18

Markedsføring af lån til betaling af bøder var vildledende, i strid med kreditoplysningsreglerne og i strid med god skik

En virksomhed markedsførte via sin hjemmeside lån til betaling af bøder og kontrolafgifter. Markedsføringen var både vildledende, i strid med kreditoplysningsreglerne og i strid med god skik. Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for virksomheden, der havde valgt at lukke hjemmesiden.

En virksomhed markedsførte på sin hjemmeside, […].dk, lån til betaling af fartbøder, parkeringsbøder og kontrolafgifter.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringen var i strid med god markedsføringsskik, da markedsføringen var uetisk og i strid med almene samfundshensyn og social ansvarlighed.

Forbrugerombudsmanden lagde i sin vurdering vægt på, at virksomheden opfordrede til, at borgere konverterede deres bødegæld til det offentlige til gæld til en privat kreditgiver. Forbrugerombudsmanden vurderede, at en sådan markedsføring underminerede formålet med samfundets pålæggelse af bødestraf, ligesom den bevirkede, at forbrugere kunne udsættes for inddrivelse på grundlag af de privatretlige regler og ikke længere nød den beskyttelse, der følger af reglerne om gæld til det offentlige. Forbrugerombudsmanden lagde desuden vægt på, at der allerede findes muligheder for, at borgere med særlig lav indkomst kan søge om eftergivelse, nedsættelse eller udsættelse af bøder, herunder fx i form af en afdragsordning.

Lånene blev derudover markedsført som rente- og gebyrfrie via hjemmesiden, hvilket var en overtrædelse af forbuddet mod vildledende markedsføring, idet forbrugerne blev opkrævet et håndteringsgebyr på 49 kroner for at optage et lån.

Endelig blev de lovpligtige kreditoplysninger, herunder lånets ÅOP, ikke angivet på hjemmesiden, hvilket var en overtrædelse af markedsføringslovens kreditoplysningspligt.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for virksomheden, der selv havde valgt at lukke hjemmesiden.