Afgørelse

Sagsnummer
18/04490

Lovgivning

  • 5

Markedsføring af lys med miljømæssige påstande var vildledende

Det var vildledende, at en virksomhed anvendte udsagnene ”Renere af-brænding – mindre sod” og ”Bedre for dig og indeklimaet” i markedsføringen af lys, fordi virksomheden ikke tilvejebragte tilstrækkelig dokumentation.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra ECA – European Candle Association over, at en virksomhed markedsførte fyrfadslys, bloklys og olielys med miljømæssige udsagn, herunder ”Renere afbrænding – mindre sod” og ”Bedre for dig og indeklimaet”. ECA var af den opfattelse, at markedsføringen var vildledende.

Miljøstyrelsen oplyste i en udtalelse, at det var deres opfattelse, at virksomheden ikke havde tilvejebragt tilstrækkelig dokumentation for at anvende de nævnte miljømæssige udsagn. Miljøstyrelsen pegede bl.a. på, at sammenligningsgrundlaget for de tests, som virksomheden havde fået udført, ikke var stort nok, og at alle tests burde have været gentaget flere gange.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at udsagnet ”Renere afbrænding - mindre sod” vedrørte et enkelt miljøfortrin, og at virksomheden ikke opfyldte krav 1-4, jf. afsnit 7.2 i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen, herunder at den fremhævede reduktion af påvirkningerne af miljøet skal være et af produktets væsentligste miljøfortrin og være væsentlig for belastningen af miljøet, samt at miljøfortrinnet ikke må være sædvanligt forekommende for tilsvarende produkter.

Endvidere udtalte Forbrugerombudsmanden, at udsagnet ”Bedre for dig og indeklimaet” var en fritstående, generel påstand, og at virksomheden ikke havde tilvejebragt dokumentation, der godtgjorde, at deres produkter generelt belastede miljøet/indeklimaet væsentligt mindre end tilsvarende produkter.

Begge udsagn var derfor vildledende, jf. markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse rettede virksomheden deres markedsføring ind.