Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/06238

Lovgivning

  • 3

Markedsføring af sammenkoblet produkt med bredbånd var vildledende

Ved markedsføring af sammenkoblede produkter, hvor flere forskelligartede tjenesteydelser, fx bredbånd og tv, leveres via samme linje, og hvor bredbåndshastigheden nedsættes ved brug af tv-produktet, skal dette tydeligt oplyses i markedsføringen. I modsat fald vil markedsføringen være vildledende.

En televirksomhed reklamerede for et produkt med IPTV og bredbånd, hvor begge produkter blev leveret via samme linje. Et sådant produkt kaldes et ”sammenkoblet produkt”. Ved samtidig brug af tv og bredbånd skete der en nedsættelse af bredbåndshastigheden, da tv-produktet havde fortrinsret. Det fremgik ikke af annoncen, at der ved samtidig brug skete en nedsættelse af bredbåndshastigheden, og hvor meget denne nedsættelse ville udgøre.

I Forbrugerombudsmandens retningslinjer om markedsføring af bredbåndsforbindelser fremgår følgende afsnit om markedsføring af sammenkoblede produkter:

”Udbydes en bredbåndsforbindelse som led i et sammenkoblet produkt, hvor flere forskelligartede tjenesteydelser, fx bredbånd, tv og telefon, leveres via samme linje, og hvor bredbåndshastigheden nedsættes ved brug af de andre tjenesteydelser, der har fortrinsret, skal det ved typeeksempler tydeligt angives, hvor meget denne nedsættelse udgør. Det skal således tydeligt angives, hvor meget bredbåndskapacitet, der fragår ved brug af andre særligt markedsførte tjenester, der har fortrinsret. Disse oplysninger skal gives med samme eller tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt som en ”op til”-hastighed, hvis en sådan anvendes. Oplysningerne skal gives som et repræsentativt typeeksempel: Det kan fx anføres, at der fragår x antal Mbit/s pr. tændt tv.”

Forbrugerombudsmanden meddelte selskabet, at markedsføringen var i strid med retningslinjerne. Da det er væsentlige oplysninger for forbrugeren, at bredbåndskapaciteten nedsættes ved samtidig brug af IPTV-produktet, og hvor meget denne nedsættelse udgør, var markedsføringen også i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3, stk. 3.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at meddele televirksomheden, at da den nu var blevet underrettet om reglerne, det vil blive anset for en skærpende omstændighed ved eventuelle fremtidige lignende overtrædelser.