Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/06238

Lovgivning

  • 3

Markedsføring af sammenkoblet produkt med bredbånd var vildledende

Ved markedsføring af sammenkoblede produkter, hvor flere forskelligartede tjenesteydelser, fx bredbånd og tv, leveres via samme linje, og hvor bredbåndshastigheden nedsættes ved brug af tv-produktet, skal dette tydeligt oplyses i markedsføringen. I modsat fald vil markedsføringen være vildledende.