Afgørelse

Sagsnummer
20/05642

Lovgivning

 • Markedsføringsloven 2017 - gældende
 • 5
 • 6
 • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
 • 4

Prissammenligningsside vildledte forbrugerne

En virksomhed vildledte forbrugerne til at tro, at de kunne finde den billigste elaftale til netop dem på virksomhedens hjemmeside ved at fremstå som en uvildig prissammenligningsside. Formålet med hjemmesiden var dog blot at indhente forbrugernes samtykke til at blive kontaktet i markedsføringsøjemed af elselskaber, som virksomheden samarbejdede med. Forbrugerombudsmanden indskærpede vildledningsforbuddet over for virksomheden.

På baggrund af klager fra to forbrugere undersøgte Forbrugerombudsmandens virksomhedens hjemmesiden og vurderede, at virksomheden havde overtrådt vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6 på flere områder:

 • Virksomhedens hjemmeside fremstod som en uvildig prissammenligningsside ved at forbrugerne blev opfordret til at udfylde en formular med overskriften: ”Find gratis og uforpligtende din billigste el-aftale” og teksten: ”Søg her i dit område”, men forbrugerne modtog aldrig en uvildig prissammenligning. I stedet blev hjemmesiden benyttet til at indhente forbrugernes samtykke til, at to-tre af virksomhedens samarbejdspartnere (elselskaber) kunne kontakte dem.
 • Virksomheden anvendte udtryk som ”billigere” og ”billigst” om de elaftaler, som forbrugeren modtog tilbud på ved at udfylde formularen på virksomhedens hjemmeside og i Google-annoncer, uden at virksomheden kunne dokumentere, at samarbejdspartnernes elpriser generelt lå på et lavt niveau.
 • Virksomheden markedsførte hjemmesiden med udsagn som ”besparelse på 2.200 kroner pr. husstand årligt” og ”sikkerhed for besparelse”, som Forbrugerombudsmanden vurderede var urigtige og dermed vildledende.

Forbrugerombudsmanden vurderede også, at forbrugernes samtykke til at modtage disse opkald var ugyldigt, allerede fordi det ikke fremgik af samtykketeksten eller i nær tilknytning til samtykketeksten, hvilke virksomheder forbrugeren modtog opkald fra. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomheden bag hjemmesiden ville kunne straffes for medvirken til overtrædelse af markedsføringslovens 10, stk. 1, og/eller forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, jf. straffelovens § 23, hvis samtykket blev anvendt i markedsføringsøjemed af virksomhedens samarbejdspartnere.

 

Uvildig prissammenligningsside

I Forbrugerombudsmandens vurdering af, at hjemmesiden fremstod som en uvildig prissammenligningsside, lagde Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på navnet på hjemmesiden og teksten på hjemmesiden. Teksten omfattede bl.a. udsagn om,

 • at virksomheden bag hjemmesiden tilbød forbrugere, at elselskaberne konkurrerede om forbrugeren,
 • at hjemmesiden var en simpel tjeneste og yderst effektiv, hvis forbrugeren ikke vil bakse med at undersøge nettet efter de billigste el-aftaler.
 • at forbrugerne ville blive kontakte af op til tre elselskaber, som ville gennemgå forbrugerens gamle aftale og vil komme med et tilbud, som var bedre end forbrugerens nuværende aftale
 • at virksomheden havde hjulpet tusindvis af danskere med at spare tid på at ringe rundt til de forskellige elselskaber.
 • at der var hård konkurrence på markedet, hvorfor forbrugeren med garanti ville få en bedre el-aftale end sin nuværende.

Forbrugere, der udfyldte formularen på virksomhedens hjemmeside, blev kontaktet af telefonsælgere, der i nogle tilfælde præsenterede sig med hjemmesidens navn og i andre tilfælde blot ringede på vegne af et elselskab for at indgå en aftale med forbrugeren ”som det billigste elselskab i forbrugerens område”.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en gennemsnitsforbruger ville få det indtryk ved at udfylde formularen og i øvrigt orientere sig på virksomhedens hjemmeside, at forbrugeren ville blive kontaktet af virksomheden bag hjemmesiden for at gennemgå forbrugerens elaftale og evt. finde en billigere elaftale, eller at forbrugerne ville blive kontaktet af de elselskaber, som virksomheden konkret havde vurderet var billigst for den pågældende forbruger, efter at virksomheden have foretaget en nærmere undersøgelse af forbrugerens forhold.

Det forholdt sig imidlertid sådan, at virksomheden alene videregav forbrugerens samtykke til at modtage tilbud om el til virksomhedens samarbejdspartnere (to-tre elselskaber), som herefter kontaktede forbrugeren for at indgå en elaftale med elselskabet.

På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det var vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, at virksomheden gav forbrugerne indtrykket af at være en uvildig tjeneste.

 

Anvendelse af udtrykkene ”billigere” og ”billigst”

I Forbrugerombudsmandens vurdering af virksomhedens anvendelse af udtrykkene ”billigere” og ”billigst” flere steder på virksomhedens hjemmeside, lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at udtrykkene gav forbrugerne det fejlagtige indtryk, at forbrugerne modtog det billigste eller et billigere tilbud på el sammenlignet med deres nuværende elaftale. Det fremgik imidlertid af klager, Forbrugerombudsmanden har modtaget, at den elaftale, som forbrugerne blev tilbudt af en af virksomhedens samarbejdspartnere, viste sig at være en dyrere løsning end forbrugernes nuværende elprodukt.

Endvidere fremgik det af Forsyningstilsynets prisundersøgelse af elprodukter til bl.a. forbrugere, at virksomhedens samarbejdspartnere ikke var billigere end alle de andre aktører på markedet. Derudover er det ikke muligt generelt at vurdere, hvad der er billigst eller billigere for forbrugeren, da dette vil afhænge af mange forhold, herunder forbrugerens boligform, forbrugerens nuværende produkt (fast eller variabelt), forbrugerens forbrug og forbrugerens bopæl.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det var vildledende i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, at virksomheden anvendte udtrykkene ”billigere” og billigst”, da virksomhedens samarbejdspartneres produkter ikke var billigere end alle de andre aktører på markedet.

Siden hen ændrede virksomheden formuleringerne på hjemmesiden, således at ordet ”billigste” blev ændret til ”billig”.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at det også var vildledende, at virksomheden anvendte udtrykket ”billig” om deres samarbejdspartneres priser, da virksomheden ikke kunne dokumentere, at virksomhedens samarbejdspartneres priser generelt lå på et lavt niveau i forhold til det gennemsnitlige niveau på markedet.

 

Besparelsesudsagn

I Forbrugerombudsmandens vurdering af udsagn som ”besparelse på 2.200 kroner pr. husstand årligt” og ”sikkerhed for besparelse” på virksomhedens hjemmeside, lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at det kun var en meget lille andel forbrugere, der ville kunne spare 2.200 kr. pr. husstand om året ved at skrifte elselskab baseret på oplysninger fra Forsyningstilsynets prisundersøgelse af elprodukter til bl.a. forbrugere. Det var derfor ikke lovligt for virksomheden at oplyse, at den enkelte forbruger kunne opnå denne besparelse ved at skifte elleverandør uden kendskab til forbrugerens strømforbrug og nuværende elprodukt.

Dertil kommer, at virksomhedens samarbejdspartnere alene tilbød variable elprodukter, hvor det ikke var muligt at give sådanne besparelsesgarantier og oplyse et konkret beløb, som forbrugeren kunne spare. Endelig har flere af forbrugerne forklaret, at den elaftale, som de modtog fra en af virksomhedens samarbejdspartnere, viste sig at være dyrere end deres nuværende elaftale.

På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at besparelsesudsagnet på 2.200 kr. pr. husstand om året var vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe markedsføringslovens vildledningsforbud over for virksomheden.