Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/03215

Lovgivning

  • 3
  • 1

Taxiselskabs markedsføring med klimavenlig kørsel var vildledende

Forbrugerombudsmanden rettede kritik mod et taxiselskab for et mærkat med teksten ”Klima venlig kørsel – Denne taxi er en energiklasse C eller bedre”.

Taxiselskabet ikke kunne dokumentere, at de var mere ”klimavenlige”, end hvad lovgivningen kræver eller i forhold til andre konkurrenter på markedet.  Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at mærkatet var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1. Taxiselskabet valgte herefter at fjerne mærkatet.

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en vejledning om brug af miljømæssige og etiske udsagn i markedsføringen. Det følger af bl.a. af vejledningen, at ethvert markedsføringsbudskab skal være korrekt og præcist, relevant og afbalanceret samt klart formuleret. Forhold eller krav, der følger af lovgivningen, fx et forbud mod at bruge visse stoffer i en produkttype, må ikke bruges selvstændigt i markedsføringen.

Alle miljømæssige og etiske påstande skal kunne dokumenteres. Ifølge en dom fra Sø- og Handelsretten af 30. december 2011 (http://domstol.fe1.tangora.com/Søgeside---domme.13990/H-0009-10.1211.aspx) må der stilles strenge krav til rigtigheden af miljømæssige udsagn i markedsføringen.