Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/06170

Lovgivning

  • 3
  • 8

Telefonsalg af abonnement "uden binding" var vildledende

En medievirksomhed havde under et telefonsalg fortalt en forbruger, at et 3-måneders kampagne-abonnement på et tidsskrift var uden binding. Det blev dog ikke oplyst, at kampagne-abonnementet automatisk fortsatte efter udløbet af prøveperioden og derfor aktivt skulle opsiges af forbrugeren, hvilket var vildledende.

Ifølge en forbruger havde en telefonsælger fra medievirksomheden tilbudt forbrugeren et 3-måneders kampagne-abonnement på et tidskrift uden binding. Dette havde forbrugeren takket ja til og betalt for. Efter udløbet af de 3 måneders kampagneabonnement modtog forbrugeren endnu en opkrævning på yderligere 3 måneders abonnement til fuld pris.

Virksomheden oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at virksomhedens telefonsælgere bliver udstyret med standardsætninger, der sikrer, at forbrugeren bliver informeret om, at abonnementer er fortløbende, og at de skal opsiges af forbrugeren. I den konkrete sag erkendte virksomheden dog, at der var sket en fejl. Virksomheden havde derfor beklaget fejlen over for forbrugeren og krediteret det opkrævede beløb.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at medievirksomheden havde benyttet sig af vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, og forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 17, ved ikke at have givet forbrugeren oplysninger om, at det tilbudte kampagne-abonnement automatisk fortsatte efter udløbet af prøveperioden og derfor aktivt skulle opsiges af forbrugeren.

Under hensyn til sagens omstændigheder valgte Forbrugerombudsmanden at indskærpe reglerne over for virksomheden.