Afgørelse

Sagsnummer
18/05015

Lovgivning

  • 5
  • 6

Teleselskab undlod at oplyse om gebyr i markedsføringen

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne om vildledning over for et teleselskab, der undlod at oplyse om et administrationsgebyr i markedsføringen og udtalte, at det er vildledende at markedsføre en pris med ”for altid”, hvis der samtidig er et vilkår om prisjusteringer i aftalen.

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager over et teleselskabs markedsføring af abonnementer på mobiltelefoni. Klagerne vedrørte følgende klagepunkter:

  • Teleselskabets indførelse af et administrationsgebyr, og at oplysningerne om administrationsgebyret ikke fremgik eller ikke fremgik tilstrækkelig klart af markedsføringen.
  • Kombinationen af teleselskabets markedsføring af prisen som værende ”for altid” og en prisstigning på abonnementerne.

Reglerne om vildledning blev indskærpet over for teleselskabet, fordi det var vildledende, at oplysningerne om administrationsgebyret ikke fremgik eller ikke fremgik tilstrækkelig klart af markedsføringen, og det blev meddelt teleselskabet, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det er vildledende at markedsføre et abonnement om mobiltelefoni med, at prisen er ”for altid”, hvis der samtidig er et vilkår i aftalen om, at teleselskabet kan justere prisen på abonnementet.

Forbrugerombudsmanden forfulgte ikke sagerne strafferetligt over for teleselskabet, da sagerne var forældet.