Afgørelse

Sagsnummer
18/04985

Lovgivning

  • 5
  • 6

Udsagn i teleudbyders markedsføring var vildledende

En teleudbyders markedsføring af mobilabonnementer med udsagnet ”hele Norden” var vildledende, da abonnementerne ikke omfattede bl.a. Island og Færøerne. Samme udbyders markedsføring af en mobilaftale med udsagnet ”uden renter og gebyrer” var også vildledende, da der var et gebyr og det ikke klart fremgik, at udsagnet relaterede sig til mobilaftalen.

Forbrugerombudsmanden modtog to klager over en teleudbyders markedsføring af mobilabonnementer med udsagnet ”hele Norden”. Abonnementerne gjaldt dog alene for Danmark, Sverige, Finland og Norge.

 

I forbindelse med markedsføringen blev vist et geografisk kort og flag for de lande, der var omfattet af abonnementet.

 

Forbrugerombudsmanden udtalte, at betegnelsen ”Norden” efter Forbrugerombudsmandens opfattelse omfatter Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne. Derfor vurderede Forbrugerombudsmanden, at det var vildledende at anvende betegnelsen ”hele Norden” for et abonnement, der kun omfattede Danmark, Sverige, Finland og Norge. Det ændrede ikke Forbrugerombudsmandens vurdering, at der i forbindelse med markedsføringen blev vist et geografisk kort og flag for de lande, der var omfattet, da dette efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke kunne antages at gøre en gennemsnitsforbruger opmærksom på, at abonnementet ikke omfattede hele Norden.

 

Forbrugerombudsmanden modtog også en klage over samme teleudbyders markedsføring af en mobilaftale med udsagnet ”uden renter og gebyrer”. Ifølge klagen var udsagnet vildledende, da der var et administrationsgebyr.

 

Teleudbyderen oplyste, at udsagnet ”uden renter og gebyrer” relaterede sig til mobilaftaler og ikke til abonnementspriser.

 

Forbrugerombudsmanden udtalte, at den samlede pris for et produkt, inkl. enhver form for gebyr, tillæg og lign., der uundgåeligt skal betales i forbindelse med køb af produktet, må antages at indgå som et væsentligt beslutningsparameter i en forbrugers købsovervejelser vedrørende det pågældende produkt.

 

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at det var vildledende at anvende formuleringen ”uden renter og gebyrer” i markedsføringen af en mobilaftale, hvor der var gebyrer, og hvor det ikke fremgik klart, at udsagnet kun relaterede sig til selve mobilaftalen.

 

Teleudbyderen ændrede udsagnene i sin markedsføring til ”Norden” og ”uden renter”.

 

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for teleudbyderen.