Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-1120/5-12

Lovgivning

  • 3

Vildledende prisangivelse i udsalgskatalog

Tre butikskæder anvendte urigtige oplysninger om før- og nupriser i forbindelse med et udsalg. Forbrugerombudsmanden fandt derfor prismarkedsføringen vildledende, og butikskæderne valgte at tilbagebetale pengene til de berørte forbrugere.

I midten af januar måned 2003 blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at tre butikskæders udsalgsaviser indeholdt en række urigtige oplysninger om før- og nupriser og dermed vildledte forbrugerne om de besparelser, de opnåede.

I forbindelse med et udsalg er det prisen i butikken umiddelbart før udsalget, der må bruges som sammenligningsgrundlag, og på den baggrund bad Forbrugerombudsmanden om dokumentation for, hvad denne pris havde været for hvert enkelt produkt i de 3 udsalgsaviser.

Selskabet der ejede de tre butikskæder erkendte, at markedsføringsmaterialet indeholdt urigtige oplysninger, og de tre butikskæder valgte herefter at betale pengene tilbage til de forbrugere, der i forbindelse med udsalget havde købt varer på baggrund af de tre butikskæders udsalgsaviser.

Efter aftale med Forbrugerombudsmanden oplyste de tre butikskæder på deres hjemmeside, hvor stort et prisnedslag den enkelte forbruger havde ret til. Prisnedslaget svarede forholdsmæssigt til den lovede rabat.

Der kan også henvises til Forbrugerombudsmandens vejledning om prismarkedsføring fra 2002.