Afgørelse

Sagsnummer
18/06449 og 18/18713

Lovgivning

  • 6

Væsentlige oplysninger manglede ved markedsføring af gratis byvandringer

To virksomheder markedsførte guidede byvandringer i København med betegnelsen ”free tours”, selvom det i realiteten forventedes, at forbrugerne betalte for byvandringerne gennem drikkepenge til guiderne, hvilket virksomhederne ikke tydeligt oplyste i markedsføringen.

De to virksomheder markedsførte gratis byvandringer (”free walking tours”) i København. Ifølge klageren blev gæsterne dog undervejs kraftigt opfordret til at honorere guiden med drikkepenge (”tips”).

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det var en væsentlig oplysning, som ikke måtte udelades eller skjules i markedsføringen af de ”gratis” byvandringer, at forbrugerne forventedes at betale drikkepenge til guiderne, selvom det ikke var obligatorisk.

De to virksomheder ændrede begge deres markedsføring af byvandringerne ved at tilføje oplysninger om betaling af drikkepenge.

Den ene virksomhed ændrede sin markedsføring, så det fremgik, at de ”gratis” byvandringer var baseret på, at gæsterne gav drikkepenge – ”tips-based free walking tours”.

Forbrugerombudsmanden afsluttede på den baggrund sagen over for denne virksomhed.

Den anden virksomhed ændrede sin markedsføring, så det fremgik, at turen var gratis, men at drikkepenge var velkomne – ”Free, but tips are welcome”.

Den pågældende virksomhed havde samtidig oplyst til Forbrugerombudsmanden, at guiderne skulle betale et mindre beløb pr. gæst, der havde deltaget i turen. Dette beløb skulle bl.a. dække virksomhedens udgifter til reklamering, brochurer og hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden fandt, at det ikke var tilstrækkeligt, at virksomheden skrev, at drikkepenge var velkomne i forbindelse med markedsføringen af ”gratis” byvandringer.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at det i realiteten forventedes, at forbrugerne betalte for turen i form af drikkepenge, idet finansieringen af byvandringerne var baseret på denne betaling, hvilket også understøttedes af, at guiderne skulle betale penge til virksomheden pr. gæst. Hvis guiden ikke modtog drikkepenge, ville guiden således tabe penge på at vise gæsterne rundt i byen.

Forbrugerombudsmanden bad derfor virksomheden tilrette sin markedsføring, så det klart og tydeligt fremgik i forbindelse med anvendelsen af betegnelsen ”free tours”, at finansieringen af de ”gratis” byvandringer var baseret på, at gæsterne betalte drikkepenge til guiderne.