Afgørelse

Sagsnummer
15/12246

Lovgivning

  • 5

Vildledende at markedsføre vanter med flourstoffer som ”PFOA-free”

Det var vildledende, at en virksomhed anvendte betegnelsen ”PFOA-free” i markedsføringen af vanter til børn, fordi vanterne indeholdt små mængder af flourstoffet PFOA og andre flourstoffer.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra Forbrugerrådet TÆNK over, at en virksomhed markedsførte vanter til børn med betegnelsen ”PFOA-free”, selvom forbrugerorganisationens undersøgelse viste, at vanterne indeholdt flourstoffet PFOA og andre flourstoffer.

Miljøstyrelsen oplyste i en udtalelse, at PFOA er et problematisk stof for både menneskers sundhed og miljøet, men at det på nuværende tidspunkt ikke er reguleret. Det var Miljøstyrelsens vurdering, at markedsføringen af vanterne var vildledende, fordi flourstoffet PFOA var i produktet (selvom der var tale om små mængder under den tilladte grænseværdi), fordi produktet indeholdt andre flourstoffer, og fordi forbrugerene ikke er i stand til at skelne mellem forskellige flourstoffer.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, at markedsføre vanter til børn med betegnelsen ”PFOA-free”, fordi vanterne indeholdt flourstoffet PFOA og andre flourstoffer.

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor reglerne om vildledning over for virksomheden.