Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/03715

Lovgivning

  • 3
  • 12
  • 8

Vildledende konkurrence

Når forbrugere klikkede på ”deltag” for at være med i en konkurrence, indgik han eller hun samtidig en abonnementsaftale. Det fremgik ikke med den fornødne tydelighed, og markedsføringen var derfor vildledende.

En kampagne var opbygget således, at hovedbudskabet i kampagnen var, at forbrugere kunne deltage i en konkurrence og vinde et gavekort. Det fremgik således med store bogstaver i en overskrift øverst i skærmbilledet: ”Vind et gavekort til [navnet på en kendt detailhandelskæde] for 6.000 kr.” Lige oppe over felterne, hvor forbrugeren skulle indtaste sit navn og kontaktoplysninger, var det anført ud for en check box, som var hakket af: ”Jeg vil gerne deltage i konkurrencen”. Og under felterne skal forbrugeren klikke på ”Deltag”.

Ordvalget og oplysningernes fremtrædende placering gav forbrugerne det indtryk, at de ved at klikke på ”Deltag” alene deltog i en konkurrence om et gavekort.
Under overskriften var det med mindre bogstaver anført: ”og forkæl dig selv med et tandblegningskit til 0 kr.*

Helt nede i bunden af siden, var det med ganske små bogstaver anført, at forbrugeren sagde ja tak til et medlemskab af en tandblegningsklub.

Hvis deltageren klikkede på betingelserne var fokus igen på konkurrencen, og at forbrugeren kunne få et tandblegningsprodukt for 49 kr. Seks afsnit under ”vilkår for bestilling af tandblegningsprodukt til 49,- for porto og ekspedition”, var det anført på en ikke særlig fremhævet måde: ”Opkrævningen for medlemskabet sker én måned forud. Du vil løbende blive opkrævet 299 kr. + porto, - hver anden måned, med start den 1. dag efter din 14 dages prøveperiode.”

Forbrugere, der klikkede på ”Deltag” indgik en aftale om et abonnement på levering af tandblegningsprodukter.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at selskabets afsætning af abonnement var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3.

Forbrugerombudsmanden gjorde endvidere den erhvervsdrivende opmærksom på, at forbrugeraftaleloven er blevet ændret, således at der efter den 13. juni 2014 er civilretlige konsekvenser knyttet til manglende overholdelse af loven.

Efter den nye lov, vil en aftale være ugyldig, hvis acceptknappen er forsynet med ordet ”Deltag”. Fremover skal en evt. bestillingsknap være forsynet med ordene ”Ordre med betalingsforpligtelse” eller lignende tydelig angivelse af, at aktivering af knappen pålægger forbrugeren en betalingsforpligtelse. Lige oppe over knappen skal det klart og tydeligt anføres, hvad kunden har købt, den samlede pris for varen eller ydelsen, minimumsvarigheden af forbrugerens forpligtelser, og hvis der er tale om en aftale, der løber videre, betingelserne for at opsige aftalen. Forbrugerombudsmanden henviste til § 12 og § 8, stk. 1, nr. 1, 5, 6, 17 og 18 i lov nr. 1457 af 17. december 2013.