Afgørelse

Sagsnummer
18/04982

Lovgivning

  • 9

Vildledende markedsføring af en ”gratis” hotelovernatning

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det i strid med markedsføringsloven, at en erhvervsdrivende havde markedsført en præmie bestående af en hotelovernatning som gratis, fordi den ”gratis” hotelovernatning forudsatte, at forbrugeren købte en særlig hotelpakke til minimum 762 kr.

Forbrugerombudsmanden modtog to klager over en erhvervsdrivendes kampagne om, at man kunne samle 6 pakker af deres produkter og vinde en ”gratis” hotelovernatning. Forbrugerne klagede over, at de kun havde mulighed for at få den gratis overnatning, hvis de bookede en særlig hotelpakke, der kostede minimum 762 kr.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at markedsføringen var vildledende, da gratisydelsen var betinget af, at forbrugeren selv betalte for en del af ydelsen.

Den erhvervsdrivende havde af egen drift – og inden de blev kontaktet af Forbrugerombudsmanden – indstillet deres markedsføring. Sagen blev derfor afsluttet med Forbrugerombudsmandens indskærpelse af reglerne over for den erhvervsdrivende.