Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/06787

Lovgivning

  • 3
  • 1

Vildledende markedsføring af teleabonnement

Væsentlige begrænsninger i et tilbud må ikke gemmes væk i forretningsbetingelser, som først kan læses i forbindelse med bestillingen.

En teleudbyder havde til forbrugere markedsført et abonnement med fri tale til en fast lav pris pr. måned. Der var imidlertid nogle begrænsninger til dette tilbud. Begrænsningerne fremgik dog ikke af selve markedsføringen. De var kun angivet i tillægsvilkårene til teleudbyderens standardbetingelser.

Begrænsningen bestod i at tilbuddet kun var gældende for samtaler inden for Danmarks grænser til alle almindelige danske numre. Ved samtale af mere end en times varighed til samme nummer, blev de efterfølgende minutter takseret i henhold til teleudbyderens prisliste.

Forbrugerombudsmanden fandt markedsføringen i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3. I den forbindelse henviste Forbrugerombudsmanden til sine - i april 2008 udstedte - retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet.
I retningslinjernes pkt. 3. om information om teleudstyr og –tjenester, stod, at markedsføring af teleudstyr og –tjenester må ikke mangle væsentlige oplysninger, indeholde uklarheder eller angivelser, der er egnet til at vildlede forbrugeren om ydelserne anvendelighed, tilbuddets fordelagtighed mv.

Og under retningslinjernes pkt. 3.2 øvrige oplysninger blev det anført, at hvor der gælder særlige vilkår, der er af væsentlig betydning for forbrugerens bedømmelse af tilbuddet/aftalen, bør dette oplyses i annoncen.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det tillige i strid med god markedsførings skik, at forbrugerne tilsyneladende først kunne se standardbetingelserne og tillægsvilkårene, når de var i gang med bestillingsprocessen inde på hjemmesiden.

Teleudbyderen tilrettede herefter sin markedsføring