Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/08679

Lovgivning

  • 3

Virksomhed skulle oplyse årlig omsætning og overskud for ikke at vildlede forbrugerne

En enkeltmandsvirksomhed, der videresælger brugt tøj indsamlet fra tøjcontainere, spurgte Forbrugerombudsmanden, om virksomheden var forpligtet til at lade oplysninger om deres årlige omsætning og overskud være tilgængelige for forbrugerne.

Virksomheden havde plakater hængende på tøjcontainerne, hvoraf det fremgik, at virksomheden årligt bidrog med x antal kroner til en velgørende organisation.

Forbrugerombudsmanden henviste til pkt. 9.3 i vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen. Når en virksomhed oplyser i sin markedsføring, at denne støtter gode formål eller samarbejder med velgørende foreninger, skal markedsføringen suppleres med tydelige oplysninger om, på hvilken måde virksomheden giver støtte eller samarbejder. Der bør endvidere være en henvisning til, hvor forbrugerne kan finde yderligere oplysninger.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse har offentligheden krav på at få en nærmere, letforståelig forklaring på et udsagn vedr. miljø eller etik mv. I modsat fald vil forbrugerne ikke være i stand til at forstå og bedømme rigtigheden af de særlige miljømæssige eller etiske forhold, jf. vejledningens pkt. 6.4.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugerne skulle kunne finde oplysninger om virksomhedens årlige omsætning og overskud, således at forbrugerne havde mulighed for at sætte bidraget til det velgørende formål i forhold til virksomhedens årlige omsætning og overskud. På denne måde kan forbrugerne få indblik i, hvor stor en andel af det donerede tøj eller overskuddet, der går videre til velgørenhed, når de afleverer tøj i dertil indrettede containere.

I modsat fald vil forbrugerne kunne få den fejlagtige opfattelse, at alt det donerede tøj går til velgørenhed.