Afgørelse

Sagsnummer
22/10570

Lovgivning

  • Aftaleloven
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 4
  • 3, stk. 1

Webbutik handlede i strid med god skik ved at hæve penge forud for afsendelse af varer

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en webbutik havde handlet i strid med god skik ved at have hævet købsbeløb for varer inden disse blev afsendt og uden at have indgået aftale med forbrugerne herom.

Forbrugerombudsmanden modtog tre klager over virksomheden. To af klagerne oplyste, at webbutikken havde trukket penge på deres konto uden at have afsendt de bestilte varer. En af klagerne vedrørte køb i en af virksomhedens fysiske forretninger. Her blev der trukket penge for en vare, der ikke var på lager og dermed ikke kunne udleveres samme dag.

En betaling skal som udgangspunkt ske, når varen leveres. Det følger af købelovens samtidighedsgrundsætning. Ved fjernsalg betyder det, at betalingen som udgangspunkt skal ske samtidig med, at varen afsendes.

For at fravige udgangspunktet om samtidighed kræver det, at der indgås aftale herom. Herudover forudsætter det, at der er en saglig og rimelig grund for, at betaling skal ske helt eller delvist, inden varen afsendes.

Forbrugerombudsmanden vurderede i sagen, at der ikke var indgået aftale med forbrugerne om, at der skulle ske forudbetaling. Webbutikken havde således handlet i strid med markedsføringslovens §§ 3 og 4 om god markedsførings- og erhvervsskik ved uhjemlet at have trukket penge fra forbrugernes konti.

Virksomheden oplyste til Forbrugerombudsmanden, at forudbetalingerne skyldtes henholdsvis systemtekniske og manuelle fejl.

Forbrugerombudsmandens gjorde i sagen opmærksom på, at samtidighedsgrundsætningen som udgangspunkt gælder både ved fjernsalg og salg i fysiske forretninger. Forudbetaling ved køb i en fysisk forretning forudsætter således også, at der indgås aftale herom, og at der forligger en saglig og rimelig grund.