Afgørelse

Sagsnummer
19/05522

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 4

Teleselskab vedtog en bøde på 475.000 kr. for ulovligt telefonsalg

Et teleselskab rettede uanmodet telefonisk henvendelse til en række forbrugere i strid med forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1. Teleselskabet vedtog en udenretlig bøde på 475.000 kr.

En række forbrugere klagede over, at de var blevet kontaktet telefonisk af et teleselskab uden at have givet forudgående samtykke hertil.

Ifølge forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, må virksomheder ikke ringe til forbrugere med henblik på salg, medmindre forbrugeren forudgående har samtykket hertil.

Teleselskabet oplyste til Forbrugerombudsmanden, at virksomheden kontaktede forbrugerne telefonisk på baggrund af såkaldte leads, der indeholdt et samtykke fra forbrugeren, der var afgivet i forbindelse med konkurrencer, hvori der blev udloddet præmier såsom telefoner og rejsegavekort. Deltagelse i konkurrencerne forudsatte, at forbrugeren accepterede markedsføring fra en lang række virksomheder, herunder teleselskabet.

Over for Forbrugerombudsmanden enten afviste forbrugerne at have deltaget i konkurrencerne eller oplyste, at de ikke kunne huske om de havde deltaget i konkurrencerne. Flere af forbrugerne oplyste, at de havde frabedt sig yderligere opkald fra teleselskabet, hvilket ikke var blevet respekteret.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at teleselskabet ikke havde dokumenteret, at forbrugerne havde deltaget i konkurrencerne og derved givet samtykke til telefoniske henvendelser fra teleselskabet. Dertil var det Forbrugerombudsmanden opfattelse, at selv hvis forbrugerne havde deltaget i konkurrencerne, var samtykket i konkurrencerne ikke et gyldigt samtykke, da det ikke var udtryk for en udtrykkelig og utvetydig anmodning om en telefonisk henvendelse fra teleselskabet.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte derfor teleselskabet for at have rettet telefonisk henvendelse til 51 forbrugere uden at have indhentet forudgående samtykke til opkaldene, hvilket var i strid med forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, og i et enkelt tilfælde markedsføringslovens § 10, stk. 4, nr. 2, da teleselskabet havde ringet op til en indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, der var registreret på Robinsonlisten.

Teleselskabet betalte en udenretlig bøde på 475.000 kr. for overtrædelserne.

Forbrugerombudsmanden havde også tidligere politianmeldt teleselskabet for ulovligt telefonsalg, og teleselskabet vedtog dengang en udenretlig bøde på 200.000 for overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1. Forbrugerombudsmanden mente derfor, at udmålingen af bødens størrelse skulle tage højde for, at teleselskabet tidligere var straffet for samme type overtrædelse.