Sag


22/11573

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Virksomhed kunne ikke lovligt anvende udsagn, der signalerede, at virksomheden tilstræbte at nedbringe sin CO2-udledning

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke er lovligt at anvende udsagn i markedsføringen, der giver forbrugeren det indtryk, at man tilstræber at reducere sin CO2-udledning, hvis man ikke har en plan for CO2-reduktionen, som er verificeret af en uafhængig instans, og hvis CO2-reduktionen ikke er umiddelbart forestående.

En virksomhed ønskede at markedsføre sine produkter med et udsagn på produkternes emballage om, at virksomheden gerne ville gøre en ekstra indsats for klimaet.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at udsagnet signalerede, at virksomheden tilstræbte at nedbringe sin CO2-udledning. Markedsføringen ville være vildledende, fordi virksomheden ikke havde udarbejdet en verificeret plan for CO2-reduktionen og et klimaregnskab for udslippene.

Derudover udtalte Forbrugerombudsmanden, at markedsføringen var egnet til at give forbrugeren det indtryk, at det markedsførte produkt havde en klimamæssig fordel, hvorfor forbrugeren skulle vælge det produkt frem for andre. Markedsføringen ville være vildledende, fordi de markedsførte visioner og målsætninger om en CO2-reduktion ikke var umiddelbart forestående og var uden konkrete handlingsplaner.

Forbrugerombudsmanden henviste til vildledningsbestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, og til kapitel 7.3 og kapitel 9.2 i sin vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v..