Afgørelse

Sagsnummer
18/12513

Lovgivning

  • Registreringsafgiftsloven

Undersøgelse af leasingmarkedet efter nye regler om registreringsafgift

Forbrugerombudsmanden har undersøgt, om en ændring af registreringsafgiftsloven har haft negative konsekvenser for forbrugere på leasingmarkedet. Undersøgelsen viste, at dette ikke var tilfældet.

En ændring af registreringsafgiftsloven medførte, at der for visse biler skulle foretages en ny beregning af den afgiftspligtige værdi for bilen, efter at bilen første gang var blevet indregistreret. I forarbejderne til ændringsloven havde flertallet i Skatteudvalget udtrykt bekymring for, at dette ville kunne føre til prisforhøjelser over for nogle forbrugere, som havde leaset bil.

På denne baggrund indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse af, om de nye afgiftsregler har haft negative konsekvenser for forbrugerne i form af øgede leasingydelser.

Undersøgelsen viste, at ingen af de 18 adspurgte leasingvirksomheder havde forhøjet leasingydelsen over for forbrugere efter genberegning af registreringsafgiften.

Forbrugerombudsmanden vil i den kommende tid fortsat havde fokus på markedsføring af leasingaftaler, herunder om vilkårene i leasingaftalerne indeholder urimelige vilkår.