Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/07840

Lovgivning

  • 13

Bøde for mangelfulde prisoplysninger

En bredbåndsudbyder fik en bøde på 50.000 kr. for ikke at have oplyst mindste udgift forbundet med at tegne et abonnement.

En virksomhed blev i starten af 2009 politianmeldt sammen med 7 andre udbydere af bl.a. bredbånd, fordi virksomheden på sin hjemmeside ikke havde oplyst mindsteudgiften forbundet med at tegne et abonnement, selvom der var både en bindingsperiode på 6 måneder og et oprettelsesgebyr knyttet hertil. Det var i strid med markedsføringslovens § 13, og virksomheden vedtog derfor en bøde på 50.000 kr.

I forbindelse med bødeudmålingen blev der i den konkrete sag lagt vægt på, at virksomheden kun havde opnået en meget begrænset fortjeneste som følge af markedsføringen, samt at markedsføringsomkostningerne i øvrigt havde været begrænsede.