Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/07839

Lovgivning

  • 13

Bøde på 100.000 kr. til bredbåndsudbyder for manglende mindsteudgift

En bredbåndsudbyder fik bøde på 100.000 kr. for ikke at have givet tilstrækkelige prisoplysninger på deres hjemmeside.

Selskabet var i foråret 2009 sammen med 7 andre bredbåndsudbydere blevet politianmeldt for overtrædelse af markedsføringslovens § 13, der handler om pligten til at oplyse mindsteudgift, fordi selskabet ikke på tilstrækkelig tydelig måde havde oplyst mindsteudgiften forbundet med at tegne deres abonnementer.

Ved fastsættelsen af bødens størrelse blev der lagt vægt på, hvor meget selskabet havde tjent på markedsføringen, samt hvad markedsføringen havde kostet.

Som en lempende omstændighed blev det ligeledes tillagt betydning, at oplysningen om mindsteudgift fremgik andre steder af selskabets hjemmeside, dog ikke med den fornødne meddelelseseffekt, samt at selskabet rettede deres markedsføring umiddelbart efter Forbrugerombudsmandens henvendelse.