Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1990-233/5-11

Lovgivning

  • 1
  • 3

Dagbladsannoncer om "let tjente penge"

Forbrugerombudsmanden fandt, at en erhvervsdrivendes annonce om let tjente penge var i strid med almindelig hæderlighed og redelig handlemåde. Forbrugeren skulle betale 400 kr. for at få forretningsidéen tilsendt, men denne bestod alene i at indrykke tilsvarende annoncer for at videresælge samme forretningsidé.

I en lang række tilfælde var der i aviserne været indrykket annoncer om nedenstående: »HVEM KUNNE TÆNKE SIG at tjene fra 12.000-16.000 kr. ekstra pr. md. ved hjemmearbejde? Vil du høre nærmere - så send frankeret svarkuvert til XX«Reflektanter på denne annonce modtog brev om, at de mod betaling af 400 kr. kunne få forretningsideen tilsendt.

De der betalte, modtog 16 A4 sider, hvoraf det fremgik, at man kunne tjene penge ved at indrykke tilsvarende annoncer for at videresælge samme "forretningsside".

Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at opkrævning af vederlag for en sådan ydelse strider mod almindelig hæderlighed og redelig handlemåde. Køberen af forretningsideen er berettigede til at kræve det erlagte vederlag tilbage, da aftalen må anses for ugyldig jf. aftalelovens § 33 og 36.

Forbrugerombudsmanden tilkendegav, at fremgangsmåden stred mod markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 1 [nu § 3, stk. 1].

Der blev rejst tiltale imod en enkelt erhvervsdrivende for overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk. 1 [nu § 3, stk. 1], ved at have indrykket sådanne annoncer.

Sagen er afsluttet ved, at vedkommende har accepteret et bødeforlæg. (FO 90-233-11)
Juridisk Årbog 1991, side 40