Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/05784

Lovgivning

  • 3
  • 13

Bøde på 100.000 kr. for manglende pris på abonnement

En erhvervsdrivende får bøde på 100.000 kr. for ikke at oplyse den reelle pris på en telefon med abonnement.

I forbindelse med markedsføringen af en ny telefon sendte en erhvervsdrivende en e-mail til over 20.000 personer med overskriften ”Så har vi prisen klar på din nye iPhone 4”. Købet af telefonen forudsatte dog et abonnement hos den erhvervsdrivende, men prisen for abonnementet var ikke indregnet i den oplyste pris. Den samlede mindstepris ved køb af telefonen og det medfølgende abonnement var således ca. 2.700 kr. højere end annonceret i e-mailen.

Forbrugerombudsmanden fandt, at der forelå en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 og § 13 om vildledende og utilstrækkelige prisoplysninger og anmeldte derfor den erhvervsdrivende til politiet.

Den erhvervsdrivende erkendte overtrædelsen, og sagen blev afsluttet med den erhvervsdrivendes vedtagelse af en bøde på 100.000 kr.

Bøden blev fastsat med udgangspunkt i de markedsføringsomkostninger, den erhvervsdrivende havde haft i forbindelse med den pågældende kampagne. I forbindelse med bødeudmålingen blev det endvidere anset for en skærpende omstændighed, at den erhvervsdrivende tidligere havde fået en bøde for et lignende forhold.