Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/06420

Lovgivning

  • 13

Bøde på 100.000 kr. for ikke at oplyse mindstepris på teleprodukter

Teleselskab fik en bøde på 100.000 kr. for ikke på sin hjemmeside at oplyse mindsteprisen i det samme skærmbillede, som man markedsførte sine telefoner.

Et teleselskab undlod i en periode fra august 2009 til marts 2010 at oplyse mindstepriserne på sine teleprodukter på tilstrækkelig vis.

Teleselskabet oplyste ganske vist mindstepriserne, men det skete i et pop-up vindue og ikke i det skærmbillede, hvor telefonerne blev markedsført med de umiddelbare salgspriser. 

Forbrugerombudsmanden fandt, at dette var en overtrædelse af markedsføringslovens § 13 og politianmeldte selskabet i 2010.

Det følger således af markedsføringslovens § 13, stk. 1 samt Forbrugerombudsmandens teleretningslinjer, at ved markedsføring af mobiltelefoner med abonnement skal mindsteprisen oplyses. Mindsteprisen er alle de samlede faste omkostninger, som forbrugeren skal betale for at få telefonen Mindsteprisen skal fremgå med samme meddelelseseffekt som de øvrige prisoplysninger. 

Teleselskabet valgte at betale en udenretlig bøde på 100.000 kr., der blev udmålt på baggrund af den avance, som selskabet havde haft i forbindelse med den ulovlige markedsføring og markedsføringsomkostninger. Endvidere blev det tillagt betydning, at overtrædelsen var sket gennem en længere periode, men omvendt at mindsteprisen havde fremgået af hjemmesiden - dog ikke på en tilstrækkelig tydelig måde.